Sadie the Pembroke

       Welsh Corgi

 

    Sadie's Web Movies

                    

            1.Doggie Cam

                                  

      2.Sadie Gets A Belly Rub 

                                   

                   3.Gloop  

                                   

                          4. Sadie's Walk  

                                   

                      5.Sadie's Winter Adventure

                            

                     6.Sadie's Fall Walk

                       

                 7.Sadie meets her lost sister

                      

                 8.Sadie's WheelCam Video

                     

                9.Wheelchair Beach Walk

                    

                       10.The Flyin Sadie Film

                  

                                   

                          

 

                       

                   Sadie Visits GG Allin 

  

               Continue to Page 2 With more

                 Pictures of Sadie